Aktualności


 

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia" z Oddziałami

Integracyjnymi-  dzieci  przyjęte

do przedszkola z orzeczeniem, są

zwolnione z opłaty czesnego.

 

 

 


Nasza placówka przyjmuje

dzieci w wieku od 1,5 roku

(grupa żłobkowa).

 

 

 

 


 

W sprawie przyjęć dziecka do przedszkola prosimy o kontakt pod nr telefonu: 

510 173 986


W ofercie również KARNETY GODZINOWE.


 

Zapraszamy wszystkie dzieci!