Aktualności


 

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia" z Oddziałami

Integracyjnymi-  dzieci  przyjęte

do przedszkola z orzeczeniem, są

zwolnione z opłaty czesnego.

 

 

Promocja!! Wpisowe 100 zł!

Przy zapisie do końca stycznia

2016r.-wysokość opłaty wpisowej 100 zł.