Aktualności


 

Niepubliczne Przedszkole

,,Bajkolandia" z Oddziałami

Integracyjnymi-  dzieci  przyjęte

do przedszkola z orzeczeniem, są

zwolnione z opłaty czesnego.

  

PROMOCJA DO KOŃCA MAJA  CZESNE WRAZ Z

WYŻYWIENIEM WYNOSI TYLKO 350 ZŁ!!

WPISOWE TYLKO 100 ZŁ!!